Bo GD-DT kien nghi dung day chuong trinh THPT trong truong nghe hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 1528/BGDĐT-GDTX trình Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện nội dung công văn số 1151/VPCP-KGVX ngày 23/2/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến Phó Thủ tướng về việc giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được tổ chức giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên, để thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 1151, bộ sẽ chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở về trước, đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thì cho phép các cơ sở này tiếp tục dạy học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

[Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030]

Với những khóa học của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh từ năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên phải phối hợp với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên để tổ chức dạy học.

Lý giải về kiến nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay cơ quan này đang xây dựng thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, đảm bảo cùng chuẩn đầu ra của các khối lớp và thực hiện đồng bộ với chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 của Luật Giáo dục 2019, chương trình giáo dục phổ thông phải được thực hiện với thời lượng đầy đủ trong ba năm học cho các khối lớp 10, 11, 12. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cũng phải thực hiện với thời lượng đủ ba năm học, nhưng được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương, điều kiện của học viên về hình thức tổ chức dạy học, địa điểm…để đáp ứng nhu cầu của người học. 

Trong khi đó, theo khoản 2, Điều 33, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định “thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ ở trở lên là từ một đến hai năm học tùy theo chuyên ngành hoặc ngành nghề đào tạo.” Do đó, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trung cấp nghề chỉ học trong thời gian từ một đến hai năm, không thể vừa hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp, vừa hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Giáo dục 2019, học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này là không thể nếu trung tâm giáo dục thường xuyên không dạy học viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đang tích cực rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian sớm nhất./.

Phạm Mai (Vietnam+)