Bo Tai chinh se giam phi trong linh vuc xu ly vu viec canh tranh hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 15/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC để giảm phí trong lĩnh vực xử lý vụ việc cạnh tranh.

Cụ thể, Thông tư quy định từ ngày 27/7 đến ngày 31/12, người có yêu cầu độc lập tham gia trong các vụ việc cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (theo quy định tại Điều 72 Luật Cạnh tranh và người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (theo quy định tại Điều 16 Luật Cạnh tranh) sẽ được giảm tới 50% mức thu quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016.

Theo đó, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ là 5.000.000 đồng/vụ việc và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh sẽ là 25.000.000 đồng/hồ sơ.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu trên sẽ trở lại quy định cũ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)