Bo Xay dung: Quy hoach xay dung tai dao Cat Ba phai kha thi, ben vung hinh anh 1Một góc khu du lịch thị trấn Cát Bà. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Liên quan đến việc triển khai các quy hoạch xây dựng tại đảo Cát Bà và đảo Cát Hải (thuộc quần đảo Cát Bà), Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị khi nghiên cứu quy hoạch và thực hiện dự án phải có giải pháp khả thi, bền vững để tránh các tác động xấu đến vấn đề an sinh xã hội và môi trường sinh thái khu vực.

Trước đó, ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt cục bộ một phần đảo Cát Hải, đảo Cát Bà để chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực trước đó được quy hoạch là đất phát triển hạ tầng cảng biển, đất trồng rừng, mặt nước biển. Trong tổng số hơn 562ha được điều chỉnh quy hoạch cục bộ, chỉ có hơn 13ha trên đảo Cát Hải, diện tích còn lại nằm hoàn toàn trên đảo Cát Bà.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch, trên hai đảo có 6 khu vực thuộc địa bàn các xã Đồng Bài (đảo Cát Hải); các xã Phù Long, Xuân Đán, Trân Châu, Hiền Hảo và thị trấn Cát Bà (đảo Cát Bà) được điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất kho bãi hậu cần cảng, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước, đất ở thành đất thương mại dịch vụ, đất du lịch, đất ở, đất sân golf, đất công cộng…

Vì thế, tại các địa điểm nằm trong ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ cần thực hiện các bước quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Theo đó, đối với khu vực tại các xã Phù Long, Xuân Đán, Cát Đồn bao gồm chức năng Khu đô thị, du lịch, dịch vụ, sân golf thuộc đảo Cát Bà được xác định là khu vực phát triển đô thị-dịch vụ du lịch; căn cứ vào tính chất, quy mô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm xem xét thực hiện tổ chức lập quy hoạch phân khu các khu vực trên, làm cơ sở quản lý đất đai, lập quy hoạch chi tiết.

[Xử lý nghiêm cán bộ và doanh nghiệp sai phạm tại Vườn Quốc gia Cát Bà]

Đối với thị trấn Cát Bà, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cần thực hiện lập quy hoạch chung đô thị, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. Đối với các khu vực các xã thuộc huyện Cát Hải (không nằm trong khu vực phát triển đô thị), Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn theo các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trên cơ sở đó, khi thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng tại các khu vực trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tuân thủ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các vấn đề về an ninh, quốc phòng; đánh giá tác động toàn diện các quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất giữa các quy hoạch: Quy hoạch Di sản văn hóa, Quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch hành lang bảo vệ vùng bờ, quy hoạch sử dụng đất.

Cùng với đó, khi nghiên cứu quy hoạch và thực hiện dự án, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên qua của thành phố Hải Phòng cần phải có giải pháp khả thi, bền vững (bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử…) để tránh các tác động xấu đến vấn đề an sinh xã hội và môi trường sinh thái khu vực; bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội-môi trường.

Ngoài ra, cơ quan triển khai nghiên cứu quy hoạch cũng cần tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ và đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Bảo vệ môi trường hiện hành./.

Hùng Võ (Vietnam+)