Chương trình chính luận-nghệ thuật đặc biệt 'Muôn vàn tình thương yêu'

VOV phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu truyền hình-phát thanh trực tiếp Chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên: “Muôn vàn tình thương yêu."
(TTXVN/Vietnam+)