Cong bo Quy hoach tong the phat trien khu du lich Quoc gia Tam Chuc hinh anh 1Một góc khu du lịch Tam Chúc. (Nguồn: Hà Nam Online)

Ngày 20/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 có quy mô diện tích vùng lõi ưu tiên tập trung phát triển là 4.000 ha, thuộc địa phận thị trấn Ba Sao và 3 thôn: Vồng, Khuyến Công và Khả Phong thuộc xã Khả Phong, huyện Kim Bảng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, Khu du lịch Tam Chúc cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch Quốc gia, đón khoảng 3.700 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đón khoảng 6.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động.

Việc phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc được thực hiện đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các chiến lược, quy hoạch liên quan đã được các cấp phê duyệt dựa trên cơ sở khai thác và bảo tồn các giá trị đặc trưng, thế mạnh về tài nguyên, du lịch, đồng thời gắn với việc bảo tồn nghiêm ngặt tài nguyên môi trường; bảo đảm sinh kế của người dân địa phương, chuyển dịch cơ cấu việc làm và tăng thu nhập, tận dung tối đa nguồn lao động địa phương để phục vụ cho du lịch; gắn kết chặt chẽ với các khu du lịch, điểm du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các vùng du lịch phía Nam, tỉnh Hà Nam. Cùng với đó, việc phát triển Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc phải bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, kết hợp hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Tam Chúc cũng nêu rõ các định hướng phát triển chủ yếu như phát triển thị trường khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức không gian phát triển du lịch, tổ chức các tuyến du lịch liên vùng, nội tỉnh, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng du lịch và định hướng đầu tư...

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc là 1 trong 9 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc khu du lịch Quốc gia Tam Chúc được phê duyệt có ý nghĩa quan trọng không chỉ với riêng huyện Kim Bảng mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc; phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị xúc tiến quảng bá, đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho khu du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Hà Nam rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, trong đó ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Các sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư để thực hiện cụ thể hóa quy hoạch. Huyện Kim Bảng khẩn trương phổ biến quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch được phê duyệt./.
Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)