Ban lãnh đạo của ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Ngày 25/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều quyết sách và thay đổi quan trọng, trong đó, có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đào Mạnh Kháng (Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK nhiệm kỳ 2018-2022. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập mới là ông Lưu Văn Sáu và ông Nguyễn Danh Lương. Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

[Lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt 365 tỷ đồng trong qúy 1]

Việc ABBANK tiếp tục bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có nhiều kinh nghiệm trong quản trị ngân hàng thể hiện quan điểm kinh doanh minh bạch, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, đồng thời hỗ trợ Hội đồng quản trị ABBANK tăng cường khả năng giám sát và quản trị khách quan, đưa ABBANK trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông thể hiện sự đồng thuận với chủ trương tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại hội cổ đông ABBANK cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu ABBANK tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay trong 2018.

Đại hội cổ đông lần này của ABBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện 2017); dư nợ 70.024 tỷ đồng (tăng 22%); huy động dự kiến đạt 96.714 tỷ đồng (tăng 26%); lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 900 tỷ đồng (tăng 49%); duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đối với lợi nhuận trước thuế năm 2018, bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 900 tỷ đồng đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị ABBANK cũng cho biết mức lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt được trong năm 2018 là 1.200 tỷ đồng, dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh trong quý 1 mà ABBANK đã đạt được là 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về chi trả cổ tức cho cổ đông, theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ABBANK sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ là 7,4% bằng cổ phiếu./.

Ông Đào Mạnh Kháng - tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại đã có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính ngân hàng và 13 năm làm việc tại ABBANK với các chức vụ quan trọng như: Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK.

Ông Đào Mạnh Kháng tham gia các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị với các chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Quản lý rủi ro, thành viên Ủy ban Chiến lược và thành viên Ủy ban Nhân sự. Ông Kháng đã có những đóng góp quan trọng tại ABBANK như: Chủ tịch Ban chỉ đạo Dự án thực hiện các Sáng kiến Chiến lược ABBANK 2014-2018. Đặc biệt, ông Đào Mạnh Kháng đang đảm nhận nhiệm vụ Bảo trợ Dự án trọng điểm “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK”. Đây là Dự án trọng điểm, đầy thách thức, đánh dấu bước chuyển mình của ABBANK.