''Đại tướng, Võ Nguyễn Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng"

'Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyễn Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Cách mạng Việt Nam'' là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia, tổ chức sáng 25/8, ở Hà Nội.
Trọng Đức (TTXVN/Vietnam+)