Đồng hành với sự kiện lớn của đất nước-Trách nhiệm của doanh nghiệp

Cũng như nhiều sự kiện quan trọng trước đây, Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành cung cấp đồ uống duy nhất với hơn 50 ngàn sản phẩm phục vụ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đang diễn ra tại Hà Nội.
PV (Vietnam+)