Gap rut trien khai kiem ke dat dai, lap ban do hien trang su dung dat hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gấp rút hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

Nội dung công văn số số 633/BTNMT-TCQLĐĐ do Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành nêu rõ: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, các địa phương phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã xong trước ngày 16/1/2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc triển khai công tác kiểm kê đất đai ở cấp xã tại một số địa phương vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa được triển khai thực hiện.

[Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh kiểm tra 4 chuyên đề lớn về đất đai]

Trước tình hình trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp huyện, xã tiếp tục, khẩn trương thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.

Trường hợp các xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với các địa phương đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã,  cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, tỉnh cần tập trung lực lượng để kiểm tra kết quả thực hiện; kiểm tra các nội dung điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã để bảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện ngay việc kiểm tra, đối soát điểm đất quốc phòng, đất an ninh ở địa phương trước khi tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai ở cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hàng tháng gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Hùng Võ (Vietnam+)