Giai thuong Ta Quang Buu nam 2021 se duoc trao vao ngay 18/5 hinh anh 13 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) cho biết cơ quan thường trực giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 đã có 4 đề cử đều ở ngành khoa học trái đất và sinh học nông nghiệp.

Theo đó, kết thúc quá trình đánh giá lựa chọn 41 hồ sơ ở hội đồng các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, các hội đồng đã nhất trí đề cử bốn hồ sơ cho giải thưởng chính và giải thưởng trẻ năm nay.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

[8 công trình nghiên cứu đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020]

Quỹ NAFOSTED đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021 và nhận được 41 hồ sơ đề cử/ứng cử cho giải thưởng.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2021, các hồ sơ đăng ký giải thưởng đã được rà soát điều kiện hành chính và đánh giá tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành. Hội đồng khoa học đã đề cử 4 hồ sơ (bao gồm hai giải thưởng chính và hai giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng giải thưởng.

Dự kiến, Hội đồng giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2021. Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2021, nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ: https://taquangbuuprize.nafosted.gov.vn/

Danh sách các đề cử năm nay:

Giải thưởng chính

1. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Đức Thành (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) – ngành Các Khoa học Trái đất và Môi trường với công trình “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX‐Southeast Asia region” trên tạp chí International Journal of Climatology.

2. Tiến sỹ Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - ngành Sinh học Nông nghiệp với công trình “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish” trên tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus.

Giải thưởng trẻ:

1. Tiến sỹ Bùi Minh Tuân (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) – ngành Các Khoa học trái đất và môi trường với công trình “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam” trên tạp chí Journal of Climate.

2. Tiến sỹ Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) – ngành Sinh học Nông nghiệp với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” trên tạp chí Scientia Horticulturae.

Minh Sơn (Vietnam+)