Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên lên xe rời khách sạn Metropole

Lịch trình làm việc của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thay đổi khi hai nhà lãnh đạo không ăn trưa cùng nhau mà đều lên xe rời khách sạn Metropole.
Sơn Bách (Vietnam+)