Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức

Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
(TTXVN/Vietnam+)