Hình ảnh độc đáo lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. mang đậm nét văn hóa cư dân sông nước Tây Nam Bộ.
(TTXVN/Vietnam+)