Hình ảnh một số Bảo vật Quốc gia đợt 10 năm 2021 được công nhận

Lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long, hai bát sứ ngự dụng Hoàng thành Thăng Long và 21 hiện vật, nhóm hiện vật khác là những Bảo vật Quốc gia được công nhận trong đợt 10 năm 2021.
(TTXVN/Vietnam+)