Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Sáng 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)