[Infographics] Tong thu ngan sach Nha nuoc dat 1,54 trieu ty dong hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu nội địa đã đạt 1,26 triệu tỷ đồng, vượt 7,4% so với dự toán; thu từ dầu thô 55.900 tỷ đồng, vượt 25,3% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18.800 tỷ đồng so với dự toán. Như vậy, số thu cân đối ngân sách đã đạt xấp xỉ 217.900 tỷ đồng, vượt 15,2%.

Với kết quả trên, tỷ lệ động viên thu ngân sách Nhà nước đạt 25% GDP, riêng động viên thuế và phí là 21% GDP./.

Thanh Trà (Vietnam+)