Khai truong giao dien moi Cong thong tin dien tu Bo Cong an hinh anh 1Thượng tướng Tô Lâm (thứ tư từ trái sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương đã nhấn nút khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Khai trương từ tháng 8/2010, cho đến nay Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ và ngành công an đặt ra.

Trong 8 năm xây dựng và phát triển, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an luôn chủ động bám sát, phản ánh kịp thời mọi hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Cổng thông tin còn chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp, cũng như phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đây là kênh thông tin chính thống để kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, độc hại từ các nguồn tin không chính thống; là đầu mối thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đang đẩy mạnh việc là cầu nối, tương tác với người dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp các dịch vụ công cho người dân...

Hệ thống Cổng thông tin điện tử với giao diện mới hoạt động mạnh mẽ, ổn định với nguồn thông tin dữ liệu phong phú, đa dạng và cập nhật liên tục.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trong thời gian qua; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an, các nhà thầu thi công đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành Dự án nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Công an hoạt động trên mạng Internet.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tiếp tục đổi mới các mặt công tác, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

[Ý kiến khác nhau về hàm cấp tướng với Giám đốc công an cấp tỉnh]

Hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cần bám sát nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bám sát thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường hơn nữa việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm.

Nội dung thông tin cần đa dạng, phong phú, phản ánh chân thực các mặt hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

"Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phải thực sự là cầu nối để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân; là kênh thông tin chính thống, công khai, hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, kiến nghị, giám sát; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ," Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh. Đây là sự kiện quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu về thông tin đối ngoại, tạo sức lan tỏa rộng rãi về thông tin tuyên truyền.

Bộ trưởng yêu cầu Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cần duy trì hoạt động hiệu quả, có thể tiến tới xây dựng thêm những phiên bản tiếng nước ngoài khác; góp phần phản ánh sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Theo Thiếu tướng Trương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động các Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn các Trang thông tin điện tử của lực lượng Công an nhân dân./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)