Khanh Hoa day manh trien khai phong trao ve sinh yeu nuoc hinh anh 1Nhân viên y tế hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. (Ảnh Hoa Mai/TTXVN)

Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trong 4 năm qua, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp triển khai phong trào với Mặt trận Tổ quốc các, ban ngành, đoàn thể để tăng cường sự tham gia và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ngành, tổ chức chính trị-xã hội đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

[Sóc Trăng: Triển khai tốt các hoạt động về y tế trường học]

Tại tuyến huyện, thị xã, thành phố thực hiện phối hợp với Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên…trong các hoạt động về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trong công tác y tế học đường, ngành y tế của tỉnh đã phối hợp các trường học trên địa bàn (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… về việc hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng tránh các bệnh tật học đường…)

Ngành y tế của tỉnh căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí và nội dung của các phong trào vệ sinh yêu nước đã lồng ghép vào các chương trình dự án có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe khác thực hiện phối hợp, triển khai lồng ghép có hiệu quả như: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình Mục tiêu quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; Chương trình Mục tiêu quốc gia về an toàn lao động...

Sở Y tế Khánh Hòa đã cấp tài liệu tập huấn vệ sinh môi trường, sổ tay truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường; Cộng đồng tham gia thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn; Câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng.

Có 15.000 tờ rơi về 6 nguyên tắc phòng tránh các bệnh liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường đã được in để phát cho người dân. Bên cạnh đó là tờ rơi, áp phích phòng chống bệnh tay-chân-miệng; Tờ rơi phòng chống bệnh sốt xuất huyết; phòng chống tiêu chảy cấp; sử dụng nguồn nước sạch; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; chế biến thực phẩm an toàn…

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Nguyên nhân là do nội dung chương trình hoạt động quá nhiều, nhưng kinh phí cho hoạt động còn hạn chế, và nguồn nhân lực còn thiếu nên quá trình triển khai hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đa số các Trung tâm Y tế chưa thống kê được các hoạt động bảo vệ môi trường, vận động nhân dân sử dụng vệ sinh và bảo quản nguồn nước, việc quản lý rác thải, nước thải làng nghề, khu công nghiệp; Việc giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cũng chưa được thống kê đầy đủ.

Khanh Hoa day manh trien khai phong trao ve sinh yeu nuoc hinh anh 2Đoàn thanh niên tư vấn cho người dân rửa tay bằng xà phòng. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)


Các Trung tâm có triển khai hoạt động truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường, kết hợp truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh nhưng trong báo cáo phong trào vệ sinh yêu nước của địa phương chưa thể hiện rõ và chưa đánh giá hết hoạt động tại đơn vị.

Trong giai đoạn 2017-2021, Khánh Hòa đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao sức khỏe và cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó là tăng cường các chương trình hoạt động thông tin, thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm phong trào được thực hiện một cách sâu rộng và bền vững./.

Đức Nam (Vietnam+)