Gabon
Tổng thống đốt ngà voi Môi trường

Tổng thống đốt ngà voi

Tổng thống Gabon đã đích thân châm lửa đốt 5 tấn ngà voi để khẳng định cam kết của chính quyền trong cuộc chiến chống bọn săn trộm.