Kiem tra ve xay dung, chinh don Dang tai Ban can su Dang Bo Tai chinh hinh anh 1Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Sáng 7/12, Đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, các Thứ trưởng Bộ Tài chính và thành viên đoàn kiểm tra. Buổi làm việc nhằm đóng góp ý kiến, hoàn thiện báo cáo kiểm tra của Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết kể từ khi thành lập đến nay, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Trong nhiệm kỳ này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-QĐi/TW tại một số đảng bộ các bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đoàn kiểm tra số 142 là một trong 5 đoàn được Ban Bí thư thành lập theo Quyết định 142-QĐNS/TW có trách nhiệm kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08- QĐi/TW, ngày 25/10/20218 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bộ Tài chính là một trong 10 Đảng bộ bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy được Ban Bí thư lựa chọn để kiểm tra. Qua hoạt động kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tìm ra những hạn chế, tồn tại, những đòi hỏi cần đẩy mạnh hơn để thực hiện tốt hai văn bản trên.

[Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội]

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra và Ban Cán sự đảng Bộ sẽ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giải pháp, cơ chế và những nội dung cụ thể để tạo điều kiện nhân rộng những mô hình, cách làm hay của Đảng bộ Bộ Tài chính, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng.

Theo đề cương chương trình, Đoàn dự kiến làm việc trực tiếp tại 3 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, nên không chỉ Đoàn kiểm tra số 142, mà hầu hết các đoàn kiểm tra khác đều không trực tiếp triển khai quyết định, làm việc tại các Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà gửi đề cương, chương trình, thông báo quyết định và đề nghị các đơn vị có báo cáo tự kiểm tra, cũng như chọn một số đảng bộ trực thuộc báo cáo hồ sơ, tài liệu, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp lại.

Kiem tra ve xay dung, chinh don Dang tai Ban can su Dang Bo Tai chinh hinh anh 2Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc tự kiểm tra. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc tự kiểm tra, cung cấp đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trên cơ sở các báo cáo tự kiểm tra và các văn bản của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính gửi và các kết quả thanh tra, kiểm tra liên quan, Đoàn đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra; tiến hành họp 2 lần cho ý kiến góp ý, thống nhất các nội dung của dự thảo báo cáo và gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nghiên cứu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những kết quả đã đạt được và quan trọng nhất là tìm ra những tồn tại, hạn chế, phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi, Đoàn sẽ tổng hợp lại để hoàn thiện báo cáo kiểm tra gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian sớm nhất./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)