Liên quan đến vướng mắc trong quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án tại khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An, Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện triển khai các dự án đảm bảo tuân thủ pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện.

Thông tin về vấn đề trên, đại diện Bộ Xây dựng cho biết theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An có quy mô lập quy hoạch là 1.586,6ha.

Tổng quy mô diện tích quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt khoảng 1.288,5/1.586,6ha (chiếm 81,2% tổng diện tích khu vực). Dọc khu vực ven biển trên đã thu hút tổng cộng khoảng 63 dự án theo Quy hoạch du lịch 2004. Trên cơ sở đó, các dự án đầu tư đã được xác định và kêu gọi từ năm 2004.

Tuy nhiên, việc tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu vực 1.586,6ha thuộc 2 đô thị (thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An) theo Luật Xây dựng hiện hành không còn là căn cứ để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

[Kiểm soát phân lô, tách thửa: Các địa phương phải làm tốt quy hoạch]

Vì thế, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện triển khai các dự án đầu tư theo các quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt trên cơ sở Quyết định 603/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quy hoạch chung 603).

Việc triển khai các dự án đầu tư cần phải đảm bảo các nguyên tắc: Không làm thay đổi các định hướng không gian, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch của Quy hoạch chung 603 được phê duyệt; đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên lợi ích cộng đồng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đang sinh sống trong khu vực; không để xảy ra khiếu kiện; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Cùng với đó, các dự án cần đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, kết nối đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường giữa Quy hoạch chung 603 với Quy hoạch đô thị của thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) đang được triển khai lập, phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị./.

Hùng Võ (Vietnam+)