Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, sáng 30/7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh hợp nhất thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai, bao gồm 92 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 5.000 đảng viên. Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, con dấutài khoản riêng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lào Cai gồm 30 người, Ban Thường vụ với 11 người. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nguyễn Văn Phúc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2015-2020.

[30/31 đơn vị trong khối doanh nghiệp Trung ương hoàn tất hợp nhất]

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khẳng định, việc sáp nhập các tổ chức Đảng có chức năng tương đồng với nhau, làm cho các tổ chức Đảng hợp lý hơn, khoa học hơn, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Lào Cai về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp.

Tỉnh ủy Lào Cai đã yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện sáu nhiệm vụ, khẩn trương ổn định về tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm chung của hai đơn vị trước đây để xây dựng Nghị quyết Đảng ủy sát hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Việc xây dựng Nghị quyết trên tinh thần hợp nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của hai Đảng bộ khối trước đây để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố an ninh-quốc phòng ở địa phương./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)