Ngày 26/7, Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 17, sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Theo báo cáo, qua sáu tháng, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ, công tác năm với những kết quả tích cực, theo đó 30/31 đơn vị trong khối đã thực hiện và hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về chống tham nhũng]

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn khối có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018 với tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62%. Ngoài ra, công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ kịp thời ngay sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

Đáng nói, tình hình việc làm và thu nhập của người lao động trong khối được duy trì ổn định và tiếp tục đi đầu trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả và làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đơn vị, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, “Đảng và Nhà nước coi doanh nghiệp Nhà nước là bộ phận rất quan trọng và kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Song Nghị quyết 12 chỉ rõ định hướng đến năm 2030, kinh tế Nhà nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng GDP và còn lại là các thành phần kinh tế khác đặc biệt là kinh tế tư nhân. Điều này không phải làm cho doanh nghiệp Nhà nước yếu đi mà chuyển sang vai trò chủ đạo, tập trung vào lĩnh vực then chốt, dẫn dắt nền kinh tế phát triển, tại các lĩnh thực cốt yếu, an ninh quốc phòng mà khu vực tư nhân không làm được.”

Tại Hội nghị, nhiệm vụ thực hiện sáu tháng cuối năm cũng được chỉ ra, theo đó Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp Nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp trong khối đồng thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)