LHQ thao luan vai tro cua nghi vien voi viec thuc day quyen con nguoi hinh anh 1Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Nguồn: The Algemeiner)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Diễn đàn về nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ họp phiên thứ 2 trong hai ngày 22 và 23/11 tại Geneva với chủ đề năm 2018 là “Vai trò của các nghị viện trong việc thúc đẩy quyền con người, dân chủ và quy định pháp luật.”

Diễn đàn tập hợp đại diện các quốc gia, các cơ chế và cơ quan chuyên môn, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các cơ chế khu vực và quốc gia trong lĩnh vực nhân quyền, các chuyên gia, học giả và các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình nghị sự của Diễn đàn về nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật của Hội đồng Nhân quyền lần này bao gồm các vấn đề Nghị viện, nhân tố chính trong việc thúc đẩy quyền con người, dân chủ và quy định pháp luật; các nghị viện trước những thách thức toàn cầu hiện nay liên quan đến nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật; tăng cường hợp tác, trao đổi giữa nghị viện và các bên liên quan; tăng cường sự tham gia của các nghị viện trong công tác của các cơ chế nhân quyền quốc tế.

Là cơ quan lập pháp, kiểm soát hoạt động của cơ quan hành pháp, và đại diện cho các cử tri, nghị viện đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy quyền con người, dân chủ và quy định pháp luật.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về năng lực và hiệu quả của nghị viện trong hoạt động giám sát, đảm bảo luật pháp tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền.

[Cuba phản đối nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện châu Âu]


Ngoài ra, diễn đàn cũng tập trung thảo luận vai trò quan trọng của nghị viện trước các thách thức toàn cầu hiện nay về nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật, nhất là các thách thức về thể chế, nguyên tắc dân chủ, các thách thức đặt ra từ vấn đề di cư ồ ạt và vấn đề phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ xem xét các cách thức nâng cao tính minh bạch, cởi mở của nghị viện, thảo luận việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa nghị viện và các thể chế nhà nước khác.

Cuối cùng, Diễn đàn cũng sẽ thảo luận về các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự tham gia hiệu quả, thường xuyên của các nghị viện trong công tác của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế của Hội đồng Nhân quyền; cách thức tăng cường sự phối hợp giữa các nghị viện và cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền, các hình thức hợp tác giữa các cơ chế theo các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền và Nghị viện, các cách thức và phương tiện để củng cố hợp tác nói trên.

Tháng 3/2015, Hội đồng Nhân quyền đã quyết định thành lập một Diễn đàn về nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật.

Mục đích của diễn đàn là “thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật”, từ đó “tổng hợp và phân tích các biện pháp tối ưu, các vấn đề còn tồn tại, xem xét các khả năng, cách thức tiến hành, đúc rút từ hành động của các quốc gia nhằm đảm bảo tôn trọng nhân quyền, dân chủ và quy định pháp luật.”

Diễn đàn được tổ chức 2 năm/lần. Tháng 11/2016, phiên họp lần thứ nhất của Diễn đàn đã diễn ra với chủ đề "Mở rộng không gian dân chủ: vai trò của thanh niên trong các quyết sách trọng đại”./.
Cao Thị Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)