Loi nhuan truoc thue cua Techcombank dat 5.700 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại Techcombank. (Ảnh: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.700 tỷ đồng, doanh thu đạt 9.100 tỷ đồng, tăng trưởng 32% và 19% tương ứng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.500 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập phí tăng 19% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ vào mức tăng trưởng mạnh từ lĩnh vực bancassurance và tư vấn trái phiếu, tăng lần lượt ở mức 34% và 82%. Chi phí dự phòng giảm 77%, đồng thời tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập duy trì ở mức 35%, góp phần đem lại lợi nhuận kỷ lục 6 tháng đầu năm và tỷ suất sinh lời trên tài sản đạt mức ấn tượng 2,7%.

[Techcombank được trao quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II]

Tổng tài sản tăng 12%, đạt 360.700 tỷ đồng với tăng trưởng tín dụng cũng ở mức 12%. Tiền gửi khách hàng tăng 9,4% với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn và ký quỹ (CASA) trên tổng huy động đạt mức 30,4% tại thời điểm cuối quý 2. Đây là kết quả của nỗ lực nâng cao tính gắn kết từ khách hàng qua việc cung cấp các giải pháp ngân hàng số tiện lợi, nhanh chóng.

Ngoài ra, huy động tăng lên 220.300 tỷ đồng, giúp ngân hàng có mức thanh khoản tốt, thể hiện qua tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức 65,9%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 70% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hiện đang ở mức trên 37,6%, cũng nằm dưới giới hạn 40% của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 nằm ở mức 1,8%, vẫn nằm trong vùng mục tiêu của ngân hàng và phản ánh rõ chiến lược quản trị rủi ro thận trọng và phát triển bền vững do ngân hàng đề ra.

Trước đó, Techcombank đã được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II. Đáng chú ý, tỷ lệ CAR theo chuẩn mực Basel II của Techcombank tại thời điểm cuối quý 2 đạt mức 15,6%, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ CAR yêu cầu tối thiểu của Basel II là 8%.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: “Kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2 là thành quả của việc thực hiện các kế hoạch chiến lược 5 năm của ngân hàng. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào chiến lược kinh doanh khách hàng là trọng tâm. Kênh ngân hàng số của Techcombank tiếp tục có những tăng trưởng ấn tượng và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này với mong muốn giúp người Việt Nam thay đổi thói quen trong việc dùng tiền. Việc nhận được quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II từ Ngân hàng Nhà nước cũng phản ánh những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc chủ động triển khai quản lý bảng cân đối và rủi ro một cách thận trọng, tạo nền tảng cho việc thực thi mô hình kinh doanh dài hạn rủi ro thấp, lợi nhuận cao.”

Thúy Hà (Vietnam+)