Lu noi dong o Dong bang song Cuu Long co xu huong tang tro lai hinh anh 1Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ny (ấp Trung, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đánh bắt cá linh trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Theo Tổng cục Thủy lợi, tuần vừa qua, mực nước nội đồng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm, tuy nhiên trong khoảng 1 tuần tới, lũ nội đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại.

Tại vùng thượng, mực nước các trạm khu vực Đồng Tháp Mười có xu thế tăng với cường suất trung bình 3,4cm/ngày và biến đổi theo triều. Mực nước các trạm khu vực Tứ Giác Long Xuyên có xu thế tăng với cường suất trung bình 4cm/ngày và biến đổi theo triều.

Mực nước các trạm vùng giữa có xu thế tăng với cường suất trung bình 3,6cm/ngày, sau đó giảm trở lại với cường suất trung bình 2,4cm/ngày và biến đổi theo triều.

Tại vùng ven biển, mực nước các trạm khu vực ven Biển Đông có xu thế tăng với cường suất trung bình 4,2cm/ngày, sau đó giảm trở lại với cường suất trung bình 3,3cm/ngày và biến đổi theo triều.

[Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần]

Mực nước các trạm khu vực ven Biển Tây có xu thế giảm đến ngày 31/8 với cường suất trung bình 3,6cm/ngày, sau đó tăng trở lại với cường suất trung bình 4,9cm/ngày và biến đổi theo triều.

Trong tuần vừa qua, tại trạm Kratie (Campuchia), mực nước có xu thế tăng với cường suất trung bình 19,3cm/ngày nhưng giảm trở lại vào 2 ngày cuối tuần. Đến ngày 25/8, mực nước lúc 7 giờ đo được là 18,53m; so với cùng kỳ thấp hơn trung bình nhiều năm là 0,09m; nhưng cao hơn năm 2021 là 5,04m; cao hơn năm 2020 là 2,76m; thấp hơn nhiều các năm 2000, 2011.

Tại Biển Hồ, mực nước có xu thế tăng với cường suất trung bình 7cm/ngày. Ngày 25/8, mực nước đạt 5,52m; so với cùng kỳ trung bình nhiều năm thấp hơn 0,8m; thấp hơn nhiều các năm 2000, 2011; nhưng cao hơn năm 2021 là 1,93m; cao hơn năm 2020 là 3,03m; cao hơn năm 2015 là 0,94m.

Tương đồng với mực nước, dung tích Biển Hồ tuần qua tăng với cường suất trung bình 0,55 tỷ m3/ngày. Đến ngày 25/8, dung tích đạt 22,64 tỷ m3; so với cùng kỳ trung bình nhiều năm nhỏ hơn là 6,69 tỷ m3; lớn hơn năm 2021 là 12,77 tỷ m3; lớn hơn năm 2020 là 17,98 tỷ m3; lớn hơn năm 2015 là 6,83 tỷ m3; nhỏ hơn nhiều các năm 2000, 2011.

Tại Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang), mực nước tuần qua có xu thế giảm đến 21/8, sau đó tăng trở lại và biến đổi theo triều. Mực nước lớn nhất ngày 24/8 tại Tân Châu đạt 2,39m; so với cùng kỳ trung bình nhiều năm thấp hơn là 0,67m; thấp hơn nhiều các năm 2000, 2011; nhưng cao hơn năm 2021 là 0,5m; cao hơn năm 2020 là 0,29 m; cao hơn năm 2015 là 0,88m.

Tại Châu Đốc, mực nước lớn nhất ngày 24/8 đạt 2,1m; so với cùng kỳ trung bình nhiều năm thấp hơn 0,55m; thấp hơn nhiều các năm 2000, 2011; nhưng cao hơn năm 2021 là 0,14m; cao hơn năm 2015 là 0,81m./.

Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)