Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. (Nguồn: The Telegraph)

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh ban hành luật chính đảng sửa đổi bổ sung.

Theo sắc lệnh, luật mới đã sửa đổi, bổ sung Điều 45 của luật chính đảng trước đây, cho phép những cá nhân bị cấm hoạt động chính trị trước đây có quyền quay trở lại hoạt động chính trị một cách đầy đủ sau khi đã chấp hành đúng thời gian quy định của Tòa án Tối cao hoặc được Quốc vương khôi phục quyền chính trị theo đề nghị của Thủ tướng.

[Quốc hội Campuchia mở đường cho các chính trị gia đối lập trở lại]

Trước đó, vào ngày 13/12 năm ngoái, trong phiên họp toàn thể, Quốc hội Campuchia khóa VI thông qua luật chính đảng sửa đổi bổ sung điều 45 mới, động thái mà theo giới phân tích cho là nhằm “mở đường” cho một số thành viên đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập quay trở lại chính trường nhưng sẽ phân hóa nội bộ đảng này.

Tháng 11/2017, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra quyết định giải thể CNRP và cấm hoạt động chính trị trong 5 năm đối với 118 thành viên cấp cao của đảng này.

Đại diện Bộ Nội vụ Campuchia cáo buộc CNRP vi phạm nghiêm trọng Luật Chính đảng sửa đổi do có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp tại Campuchia. Thủ lĩnh CNRP Kem Sokha đã bị bắt giữ từ ngày 3/9 năm ngoái do bị cáo buộc tội phản quốc./.