Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi đấu ngưu, là một lễ hội truyền thống của người dân vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng.

Lễ hội diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm và trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013 của Việt Nam.

Lễ hội chọi trâu được xem như lễ dâng tế Thủy Thần với cầu mong ra khơi gió lộng, bình yên./.

(Vietnam+)