Theo thỏa thuận hợp tác, Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand sẽ cung cấp các chương trình nâng cao năng lực, triển khai các chương trình đào tạo giáo viên và hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

Chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng dạy và học tiếng nước ngoài tại tất cả các cấp bậc giáo dục cũng như các chương trình đào tạo, đồng thời, lồng ghép tiếng nước ngoài vào các môn học khác, tạo tiền đề cho việc phổ cập tiếng nước ngoài trong hệ thống giáo dục quốc dân vào năm 2025.

Chứng kiến lễ ký kết, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Matthews nhận định bản thỏa thuận hợp tác là một dấu mốc quan trọng nữa trong quan hệ hợp tác giáo dục ngày một lớn mạnh giữa New Zealand và Việt Nam.

[Sự bình tĩnh đáng nể của nữ Thủ tướng New Zealand sau vụ xả súng]

“Chúng ta đã tạo nên một nền tảng vững chắc trong hợp tác giáo dục nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong hàng thập kỷ qua, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đặt mục tiêu xa hơn. Điều này có thể thấy rõ trong bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục giai đoạn 2018-2020 New Zealand- Việt Nam; đặt mục tiêu tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand lên 30% vào năm 2020 thông qua khuyến khích trao đổi sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển giáo trình dạy học, tăng cường các chương trình nghiên cứu chung giữa các trường đại học,” Đại sứ Wendy Matthews nói.

Cơ quan Hợp tác liên Chính phủ New Zealand (G2G) được thành lập nhằm tạo điều kiện giúp chính phủ các nước tiếp cận với phương pháp đã được chứng mình hiệu quả của New Zealand để phát triển năng lực của riêng họ. Cơ quan Hợp tác liên Chính phủ kết nối Chính phủ Việt Nam với với các cơ quan Chính phủ quan trọng, các nhà khoa học, viện nghiên cứu, các trường và các đơn vị tư nhân của New Zealand./.

Phạm Mai (Vietnam+)