Biết bao bác sỹ, nhân viên y tế quả cảm dấn thân trong đại dịch. Biết bao con người phải đang làm việc "không có đêm, không có ngày."

Bộ đội nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá để cho dân được chăn ấm, nệm êm.

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người Việt Nam thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc./.

(Vietnam+)