Những khẩu hiệu kỳ quặc con người nghĩ ra trong thời kỳ cách ly

Trong lúc nhiều người Mỹ đang đổ ra đường phản đối phong tỏa vì COVID-19, thì vẫn có những người tìm thấy niềm vui cho mình và những hàng xóm bằng những biển hiệu hài hước trong thời gian cách ly.
(Vietnam+)