[Photo] Cầu Long Biên- "nhân chứng" lịch sử vắt qua ba thế kỷ

Hơn 100 năm trước, vào tháng 9/1898, Toàn quyền Đông Dương đã làm Lễ khởi công xây dựng cây cầu vắt ngang dòng sông Hồng. Ban đầu, cầu được đặt tên là Paul Doumer, sau này gọi là Cầu Long Biên
Trần Thanh Giang (Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)