[Photo] Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Cửu đỉnh trong Đại nội Huế

Cửu đỉnh - biểu tượng giàu đẹp, thống nhất đất nước và ước mơ triều đại vững bền, hùng mạnh do Bộ Công thực hiện năm 1836 dưới thời vua Minh Mạng.
(TTXVN/Vietnam+)