[Photo] Đặc sắc Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào ở Lai Châu

Ngày 11/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm lần thứ 4 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
(TTXVN/Vietnam+)