[Photo] Độc đáo lễ hội Phá trằm bắt cá ở tỉnh Quảng Trị

Hội "Phá trằm" có từ hàng trăm năm trước, dịp này, người dân khắp nơi trong vùng kéo về trằm để bắt cá với những dụng cụ thô sơ như: lưới, chơm, rớ, vợt...
(TTXVN/Vietnam+)