[Photo] Huế: Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia ở chùa Thiên Mụ

Hai bảo vật gồm Đại Hồng Chung do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710, nặng gần 2 tấn và tấm bia đá dựng năm 1715 khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của chúa Nguyễn Phúc Chu.
(TTXVN/Vietnam+)