[Photo] Thú vị bộ 'Tem tình yêu' phát hành đúng ngày Valentine

Ngày 14/2, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem 'Tem Tình yêu,' gồm 1 mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng do họa sỹ cộng tác viên Nguyễn Quang Vinh thiết kế.
(TTXVN/Vietnam+)