Theo thông báo Kết luận thanh tra Thành phố Hà Nội về việc quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn nêu rõ, Ủy ban Nhân dân 7 xã Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong diện tích đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ môi trường, như mua bán chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Các công trình lớn như Việt phủ Thành Chương, nhà ca sỹ Mỹ Linh không nằm trong diện “cưỡng chế ngay,” “trả lại nguyên trạng” này.

Đối với các công trình vi phạm từ trước, Thanh tra thành phố Hà Nội kiến nghị “thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích”./.

(Vnews)