PVN: Cac du an o khu vuc mien Trung van trien khai theo ke hoach hinh anh 1(Nguồn: PVN)

Liên quan đến các dự án dầu khí ở khu vực miền Trung, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định các dự án dầu khí ở khu vực này (bao gồm cả trên biển và trên bờ) vẫn được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và Tổng Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam) triển khai theo kế hoạch.

PVN không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các dự án này, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động dầu khí, nhất là sự sáng tạo và cống hiến của người lao động ngành dầu khí.

[PVN nộp ngân sách gần 60.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm]

Trước đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã nghi vấn về việc Tập đoàn ExxonMobil (Mỹ) rút khỏi dự án Cá Voi Xanh.

Năm 2017, PVN, Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thăm dò Khai thác Dầu khí ExxonMobil Việt Nam thuộc Tập đoàn ExxonMobil đã ký thỏa thuận khung phát triển dự án và thỏa thuận khung hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh./.

Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)