Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tại khu Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Triển lãm do Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện quốc gia Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Triển lãm lần này thu hút nhiều người dân đến thăm quan các tư liệu, hiện vật quý giá, có ý nghĩa của nước ta từ khi có Đảng đến nay.

Theo đó, các hình ảnh tài liệu và hiện vật được trưng bày theo chủ đề khác nhau, cụ thể khu trưng bày và giới thiệu những hình ảnh tư liệu quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, vai trò tiên phong của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công.

Triển lãm lần này có nhiều không gian khu vực trưng bày như: khu vực đóng góp của quân đội nhân dân, công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, khu trưng bày Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, khu trưng bày sách về Đảng cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, Triển lãm trưng bày hình ảnh 12 kỳ Đại hội Đảng và hình ảnh 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, tạo nên bức tranh tổng thể về quá trình lãnh đạo và bảo vệ đất nước của Đảng trong suốt 91 năm qua.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước. Những thành tựu mà dân ra dã dành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào với Đảng, với bác Hồ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến đến hết ngày 24/1/2021./.

Minh Hiếu (Vietnam+)