Thanh uy Da Nang hop ban xay dung thi diem to chuc chinh quyen do thi hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (nh: Quốc Dũng/TTXVN)

Sáng 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị về thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, các sở, ban, ngành, quận, huyện trong toàn thành phố, do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì.

Các đại biểu đã bàn luận nhiều vấn đề như số lượng phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp quận, số lượng công chức phường, thẩm quyền tuyển dụng công chức tại phường...

[Xây dựng chính quyền đô thị: Bảo đảm sự phát triển bền vững]

Theo báo cáo, từ ngày 7-15/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 55 văn bản góp ý từ các cơ quan, địa phương trong thành phố, với 135 ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo Nghị định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đa số ý kiến đều thống nhất với chủ trương, phạm vi, đối tượng áp dụng của dự thảo. Nội dung dự thảo cơ bản đáp ứng các vấn đề cần được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 119/2020/QH14.

Bên cạnh đó, có một số nội dung nhận được sự quan tâm góp ý, thể hiện sự băn khoăn về tính khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai áp dụng trên thực tế.

Cụ thể, về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân quận, Điều 4 của Dự thảo quy định số lượng các cơ quan chuyên môn gồm 8 phòng sẽ gây khó khăn cho thành phố Đà Nẵng trong quá trình thực hiện, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị có 11 phòng chuyên môn.

Về Điều 24 Dự thảo quy định số lượng công chức làm việc ở phường không quá 12 người, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ít nhất 16 người.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị trước mắt tiếp tục thực hiện quy định hiện nay về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức phường cho đến khi Trung ương ban hành quy định chung mang tính tổng thể, thống nhất giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Thanh uy Da Nang hop ban xay dung thi diem to chuc chinh quyen do thi hinh anh 2Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao, ghi nhận những ý kiến phát biểu đóng góp, xây dựng của các đại biểu; đồng thời cho rằng, mỗi đề xuất cần nêu cụ thể điều khoản nào, sửa như thế nào, căn cứ vào đâu?

Cần nêu rõ các căn cứ pháp luật hiện hành và căn cứ theo thực tiễn triển khai thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giao lại cho Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dựa trên các nội dung tại hội nghị để làm tờ trình mới gửi Thành ủy phê duyệt trước khi gửi ra Bộ Nội Vụ.

Đồng thời, giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục bám sát quá trình xây dựng Nghị định của Bộ Nội vụ để kịp thời nắm thông tin và góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định./.

 
Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)