Hồ thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 47 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Nội dung Công điện nêu rõ​ thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy vào 7 giờ ngày 26/8.

Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

[JICA hỗ trợ hơn 16 triệu USD cho vận hành hồ chứa và quản lý lũ]

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Hồi 15 giờ ngày 25/8, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình + 119,02 m, lưu lượng đến hồ là 3.140 m3/s, lưu lượng xả là 1.215 m3/s; hiện tại hồ đang mở 2 cửa xả./.