Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng của đoàn kết dân tộc

Những giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã và đang được cộng đồng người Việt gìn giữ, bảo vệ, trao truyền và phát huy trong đời sống.
(TTXVN/Vietnam+)