Tôn vinh nét đẹp truyền thống qua triển lãm 'Dó Việt Xưa - Nay'

Hoạt động trưng bày các vật liệu, nghề truyền thống với chủ đề 'Dó Việt Xưa - Nay' tại Đình Kim Ngân, Hà Nội diễn ra nhằm giới thiệu, tôn vinh nghề làm giấy Dó truyền thống đang dần bị mai một.
Minh Hiếu (Vietnam+)