Tổng Bí thư chủ trì họp về Đề án sửa quyền hạn BCĐ TW chống tham nhũng

Sáng 10/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
(TTXVN/Vietnam+)