ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 12 tháng 1 năm 2021 – Với việc hợp tác với Trung tâm Chứng nhận chất lượng Trung Quốc (China Quality Certification Center – CQC), TÜV Rheinland Hồng Kông đã được Cơ quan Chứng nhận và Công nhận của Trung Quốc (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China – CNCA) ủy quyền để cung cấp các dịch vụ Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc (China Compulsory Certification – CCC) thuận tiện cho khách hàng nước ngoài. Phạm vi thử nghiệm sản phẩm CCC của TÜV Rheinland bao gồm thiết bị công nghệ thông tin (CNCA-C09-01) và một số danh mục thiết bị gia dụng và thiết bị sử dụng tương tự (CNCA-C07-01), chẳng hạn như lò nướng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy hút bụi, bàn là điện, máy sưởi chất lỏng, thiết bị chăm sóc da và tóc, bộ sạc bộ đổi nguồn, bộ nguồn tích hợp trong máy tính, thiết bị hiển thị được sử dụng cùng với máy tính…

CCC được CNCA triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng ở Trung Quốc. Tất cả các sản phẩm trong danh mục phải đáp ứng các yêu cầu của Chứng nhận sản phẩm CCC. Kể từ khi ký kết Bổ sung điều khoản VII cho Hiệp định Khung hợp tác kinh tế (Closer Economic Partnership Arrangement – CEPA) giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Trung Quốc đại lục đã dần mở cửa thị trường CCC của mình cho các cơ quan kiểm tra và chứng nhận Hồng Kông.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, các tổ chức thử nghiệm được ủy quyền tại Hồng Kông đã có thể hợp tác với các tổ chức chứng nhận của Trung Quốc đại lục được chỉ định để kiểm tra tất cả các sản phẩm được chế biến hoặc sản xuất trên thế giới ngoại trừ Trung Quốc cần phải xin chứng nhận bắt buộc CCC. TÜV Rheinland Hồng Kông luôn là phòng thử nghiệm được công nhận theo Chương trình Công nhận phòng thử nghiệm Hồng Kông (Hong Kong Laboratory Accreditation Scheme – HOKLAS) và đã ký Thỏa thuận Ủy quyền thử nghiệm CCC với CQC. Do đó, TÜV Rheinland Hồng Kông có thể tiến hành các dịch vụ thử nghiệm sản phẩm CCC cho các khách hàng nước ngoài.

Hãy nhấn vào đây (tuvblog.com) để biết thêm thông tin

Giang Tran