VIB cong bo muc tang tong tai san dat 10% trong nua dau nam hinh anh 1Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (MCK: VIB) vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 chưa kiểm toán. Theo đó, tổng tài sản của VIB đã tăng 10%, vượt mức 115.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 75.686 tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 69.205 tỷ đồng.

Theo báo cáo này, tăng trưởng tín dụng phần lớn đến từ cho vay khách hàng cá nhân với mức tăng hơn 30% so với cuối 2016. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 15%.

Tỷ lệ nợ xấu của VIB nằm ở mức 2,59%, trong khi ngân hàng tiếp tục mua lại trái phiếu từ Công ty mua bán nợ của các tổ chức tín dụng (VAMC) để xử lý thu nợ. Lũy kế, số nợ mua lại từ VAMC để xử lý đã chiếm gần 50% tổng số dư ban đầu đã bán cho VAMC. Ngân hàng đang có tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) là 69% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 46%.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 380 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51% kế hoạch năm. Doanh thu tăng trưởng ở hầu hết các khoản mục chính: thu nhập lãi thuần tăng 23%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 54%./. 

[VIB chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng hơn 44%]

Thúy Hà (Vietnam+)