[Video] 100% hoc sinh lop 1 hoc 2 buoi moi ngay tu nam hoc 2020 hinh anh 1(Ảnh: Minh Sơn/TTXVN)

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đang là một thách thức lớn đối với một số địa phương có tỷ lệ phòng học/lớp thấp, tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để thực hiện được quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên việc cân đối quỹ đất, kinh phí để mỗi năm thực hiện dứt điểm việc dạy học 2 buổi/ngày cho một khối lớp theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc này được thực hiện bắt đầu từ khối lớp 1 với mục tiêu có 100% số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày vào năm học 2020-2021. Lộ trình ở các năm học tiếp theo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 2, 3,4 và 5.

(VNews)