Thời gian gần đây khoảng 50 tấn cá lồng của 21/66 hộ dân nuôi ở vịnh Nghi Sơn (xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bất ngờ chết hàng loạt.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 8 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng của Thanh Hóa xác định là do tảo nở hoa./.