Thông tin về sốt giá đất ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đang nhân được sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội. 

Có nhiều nhận định cho rằng “cả xã hội đang quay cuồng trong cơn sốt đất.” Vậy giá đất đã bị thổi ra sao? Ai là người được hưởng lợi và đâu là những hệ quả./.

(Vnews/Vietnam+)